กิจกรรมตามโครงการเยาวชนสุจริตผ่านกระบวนการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เข้าค่ายพุทธบุตร

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 องคฺการบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกับคณะสงฆ์ บุลคลากรทางการศึกษา ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทยและศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชนสุจริตผ่านกระบวนการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เข้าค่ายพุทธบุตรโดยมี นายมีแก้ว นุผาเลา าายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ วัดป่าพลู ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ .ลำพูน