กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2565 ของสภาเด็กเเละเยาวชนอำเภอบ้านโฮ่ง

วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. สภาเด็กเละเยาวชนตำบลป่าพลู เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2565 ของสภาเด็กเเละเยาวอำเภอบ้านโฮ่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีเตี้ย โดยมีรายละเอียดการประชุมคือเเนวการคัดคณะบริหารสภาเด็กฯระดับอำเภอ การรายผลการดำเนินงาน และการจัดทำเเผนการทำงานขับเคลื่อนสภาเด็กเเละเยาวชนอำเภอบ้านโฮ่งในปีงบประมาณ 2566