กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมลำน้ำ(งานขุดลอก)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการนำเครื่องจักรกล(รถแบคโฮ)ขุดลอกบริเวณลำน้ำบ้านห้วยหละเพื่อป้องกันการกัดเซาะ และป้องกันตลิ่งพังรับมือกับช่วงหน้าฝน ที่กำลังจะเริ่มขึ้น