หน้าตัวอย่าง

เรื่องล่าสุด

กิจกรรมตามโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่น ประจำปี 2563 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าพลูร่วมกิจกรรมตามโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่น ประจำปี 2563 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
  1. ธุดงคสถานลำพูน ได้มอบสิ่งของยังชีพ ให้กับเด็กๆ และคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ปิดความเห็น บน ธุดงคสถานลำพูน ได้มอบสิ่งของยังชีพ ให้กับเด็กๆ และคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
  2. โครงการติดตามการจ้างงานคนพิการ ปี 2563 ปิดความเห็น บน โครงการติดตามการจ้างงานคนพิการ ปี 2563
  3. ประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ปิดความเห็น บน ประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
  4. โครงการธรรมะสัญจร บวรสานสุข หมู่บ้านศีล 5 ประชาสุขใจ”ประจำปี 2563 ปิดความเห็น บน โครงการธรรมะสัญจร บวรสานสุข หมู่บ้านศีล 5 ประชาสุขใจ”ประจำปี 2563