📌องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หน่อลอยฟ้า)

♦️วันที่ 6 มีนาคม 2567 องค์การบริการส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมกการพิจารณาการนำเสนอโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หน่อลอยฟ้า) ของชุมชนบ้านแม่ลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น2ห้องนายก อบต.ป่าพลู