️การให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลป่าพลู

👉👉 วันที่29 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน บ้านป่าพลู หมู่ที่2 ตำบลพลู หลังได้รับการแจ้งขอความช่วยเหลือประชาชน(ผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้)เดินทางไปโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมนำตัวผู้ป่วยดังกล่าวส่งโรพยาบาลบ้านโฮ่ง ต่อไป🦼🦼
🌻 **หมายเหตุ**การเผยแพร่ภาพและข่าวสารดังกล่าวเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เท่านั้น
📷ภาพ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
📺 ข่าว:งานประชาสัมพันธ์
⚠️แจ้งเหตุฉุกเฉิน อบต.ป่าพลู ☎️ โทร 053096062 หรือ สายด่วน 1669👈👈