องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมพิธีปิดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู และเผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธ์ ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยปิง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

วันที่ 31 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำโดย นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยพนักงาน/เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีปิดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู และเผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธ์ ประจำปี 2567 และได้มอบหมายให้นายชาญณรงค์ วงค์จันทร์ติ๊บ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับมอบธงเครือข่ายกะเหรี่ยงฯ เพื่อเป็นเจ้าภาพของอำเภอบ้านโฮ่งในการจัดงานในปีถัดไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยปิง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน