องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดำเนินการซ่อมแซมตลิ่งบริเวณลำน้ำลี้บ้านแม่หาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 8 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการซ่อมแซมตลิ่ง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมา ในการนี้ นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานดังกล่าว ณ บริเวณลำน้ำลี้ บ้านแม่หาด ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน