องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เร่งดำเนินการกำจัดขนย้ายเศษสวะ ขยะ และกิ่งไม้ บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ ฝายห้วยตั้ง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

📌วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้นายวิเชียร อุดสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ลงพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูในการนำเครื่องจักรกล ขนย้ายเศษสวะ ขยะ และกิ่งไม้ บริเวณหน้าประตูระบายน้ำบริเวณฝายห้วยตั้ง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน