ประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวประจำสัปดาห์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวประจำสัปดาห์