กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง (งานไฟฟ้า) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของไฟฟ้าสาธารณะและดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง เบื้องต้นผลจากการตรวจสอบพบว่าตู้ควบคุมได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าว จำนวน 1 จุด ณ บ้านห้วยกองเลาะ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ข่าว:งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
ภาพ:กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
หมายเหตุ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเท่านั้น