กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุฝน

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำแม่ลี้บริเวณสะพานบ้านเกาะทุ่งม่าน หมู่ที่ 12 ตำบลป่าพลู โดยระดับน้ำแม่ลี้ได้เพิ่มสูงขึ้นเทียบเท่าคอสะพาน ซึ่งเป็นระดับที่มากกว่ารอบที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมเพื่อป้องกันน้ำท่วมทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชน