อบต.ป่าพลู ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านใหม่ศรีบุญเรือง

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นายพันธ์ทวี ปานแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู และผู้นำชุมชนบ้านใหม่ศรีบุญเรือง ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก โดยการปรับปรุงทางระบายน้ำในพื้นที่บ้านใหม่ศรีบุญเรือง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน