โครงการติดตามการจ้างงานคนพิการ ปี 2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 จนท.จาก สนง.พมจ.ลำพูน พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอบ้านโฮ่ง ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการจ้างงานคนพิการในชุมชน ประจำปี 2563 ของตำบลป่าพู โดยมีนายสะอาจ เกตุวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู(ผู้แทนนายกฯ)พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนาาชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้นสอง อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู