กิจกรรมวันเข้าพรรษาพาบุตรหลานเข้าวัดทำบุญตามโครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา พาบุตรหลานเข้าวัดฟังธรรม ตามโครงการแห่เทียนพรรษา ตำบลป่าพลู ประจำปี 2562 ณ วัดทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการแสดงของเยาวชนในพื้นที่ตำบลป่าพลูเพื่อเป็นการต้อนรับผู้มาร่วมงานพร้อมกันกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลป่าพลูได้ร่วมฟังธรรมและทำบุญถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้ด้วย