อบต.ป่าพลู ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการพ่นน่ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านวังหลวง และหมู่ที่ 6 บ้านแม่หาด ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน