วารสารข่าว เดือน กรกฏาคม 2562

วารสาร ก.ค. 62

ประกาศองค์การบริหาร...
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2563  

  RSS
manager
(@manager)
Member Admin

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2563

Quote
Posted : 22/05/2020 2:38 pm