กิจกรรมตามโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่น ประจำปี 2563 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าพลูร่วมกิจกรรมตามโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่น ประจำปี 2563 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ธุดงคสถานลำพูน ได้มอบสิ่งของยังชีพ ให้กับเด็กๆ และคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

วันที 21 สิงหาคม 2563 ธุดงคสถานลำพูน ได้มอบสิ่งของยังชีพ ให้กับเด็กๆ และคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

 

โครงการติดตามการจ้างงานคนพิการ ปี 2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 จนท.จาก สนง.พมจ.ลำพูน พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอบ้านโฮ่ง ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการจ้างงานคนพิการในชุมชน ประจำปี 2563 ของตำบลป่าพู โดยมีนายสะอาจ เกตุวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู(ผู้แทนนายกฯ)พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนาาชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้นสอง อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

 

 

ประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินจัดประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีนายสุวิทย์ หวันฮ้อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร นายเจเรศักดิ์ คำวินิจ และ นายสะอาจ เกตุวงศ์ รองนายก อบต.ป่าพลู (ผู้แทนนายกมีแก้ว นุผาเลา นายก อบต.ป่าพลู )พร้อมคณะ,หัวหน้าส่วนราชการ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูทั้ง 14 หมู่บ้าน โดยได้ดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

โครงการธรรมะสัญจร บวรสานสุข หมู่บ้านศีล 5 ประชาสุขใจ”ประจำปี 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้ นายจเรศักดิ์ คำวินิจ และนายสะอาจ เกตุวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูพร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นายพันธ์ทวี ปานแก้วและคณะ เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมตาม โครงการธรรมะสัญจร บวรสานสุข หมู่บ้านศีล 5 ประชาสุขใจ”ประจำปี 2563 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ วัดกู่ขาว หมู่ที่ 12 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่คณะสงฆ์โดยหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลป่าพลู กำนันผู้ใหญ่บ้าน/ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จ. ลำพูน และหน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันดำเนินการซึ่งเป็นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกเข้า ถึงประชาชนอย่างแท้จริง