กิจกรรมประชุมกลุ่มสตีเพื่อเรียมดำเนินการต้อนรับคณะกฐินสามัคคีฯ

กลุ่มสตรีตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมด้านการต้อนรับคณะที่จะเดินทางมาร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

ประเพณีแห่แค่หลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูร่วมกับกลุมสตรีในตำบลป่าพลูร่วมกิจกรมตามโครงการ ประเพณีแห่แค่หลวงประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

กิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน ตามโครงการตำบลป่าพลูร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน ตามโครงตำบลป่าพลู    ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการขยะได้เป็นอย่างดี

ออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ (พอสว.)ประจำปี 2563

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการลงพื้นที่ออกหน่วยบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่(พอสว.) ประจำปี 2563  ณ บ้านวังหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  

โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ร่วมกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของแม่และเด็ก ณ โรงเรียนบ้านวังหลวง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน