อบต.ป่าพลู ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการพ่นน่ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านวังหลวง และหมู่ที่ 6 บ้านแม่หาด ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ต.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

slide01
slide02
slide03
slide04
slide05
slide06
slide07
slide08โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์ต่อต้านคอร์รัปชั่นในองค์กร

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต.ป่าพลู ปี 2561

โครงการไทยยั่งยืน ณ บ้านห้วยหละ ปี 2561