กิจกรรมตามโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่น ประจำปี 2563 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าพลูร่วมกิจกรรมตามโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่น ประจำปี 2563 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

การลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำงวดเดือน กันยายน 2563 โดยได้ให้บริการประชาชน ทั้ง 14 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลป่าพลู

วันที่10 กันยายน2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำโดย นายจเรศักดิ์ คำวินิจ รองนายก อบต.ป่าพลู พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำงวดเดือน กันยายน 2563 โดยได้ให้บริการประชาชน ทั้ง 14 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลป่าพลู

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 (วันที่ 2 ของการอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูนได้จัดทีมวิทยากรครูฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยได้เริ่มฝึกสอนในหลักสูตรภาคปฏิบัติในรายวิชาการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมไปถึงการฝึกแผนผจญเพลิง ณ บริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

วันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูดำเนินการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ป่าพลู โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบ้านโฮ่ง นายสมาน กองแก้ว ได้กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีพร้อมกันนี้ยังมี นายชาคร ณ ลำปาง หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน ได้เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดงาน โดยมีนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี และกิจกรรมในวันที่ 9 กันยายน 2563 นี้ ได้มีการบรรยายวิชาความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยฯโดยท่านวิทยากร พ.ท.อธิปธิติวุฒิ พงษ์ธนาวุฒิกร (กอ.รมน.จ.ลพ),การบรรยายวิชาป้องกันรักษาพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ โดย ร้อยตำรวจเอกจิรายุ พงษ์ธรรม รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านโฮ่ง และช่วงสุดท้ายก็เป็นการรับฟังการบรรยายเรื่องการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย/การจัดการศูนย์พักพิง จาก นายวรวิทย์ อินตะใจ (สนง.ปภ.ลพ.)

ธุดงคสถานลำพูน ได้มอบสิ่งของยังชีพ ให้กับเด็กๆ และคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

วันที 21 สิงหาคม 2563 ธุดงคสถานลำพูน ได้มอบสิ่งของยังชีพ ให้กับเด็กๆ และคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู