กิจกรรมประชุมพนักงานประจำเดือน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการประชุมพนักงานประจำเดือนโดยมีนายพันธ์ทวี ปานแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกันนี้ ทางด้านนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ก็ได้เข้าร่วมการประชุมพร้อมให้โอวาสและชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนตำบลป่าพลู ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ป่าพลู รับแจ้งเหตุ จากประชาชน ม. 11 บ้านห้วยโทก ตำบลป่าพลู

วันที่ 29 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ป่าพลู รับแจ้งเหตุ จากประชาชน ม. 11 บ้านห้วยโทก ตำบลป่าพลู กรณีมีผู้บาดเจ็บจากมีดตกใส่ขามีแผลลึก เจ้าหน้าที่ได้ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งเข้ารักษาที้โรงพยาบาลบ้านโฮ่งต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ลงพื้นที่ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดลำพูน

วันที่ 29 เมษายน 2565 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ลงพื้นที่ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดลำพูน เยี่ยมผู้ปกครองกรณีเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้เลี้ยงส่ง นางดารุณี ใจพรม หัวหน้าสำนักปลัด

วันอังคาร ที่26 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้เลี้ยงส่ง นางดารุณี ใจพรม หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เพื่อไปดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ในการนี้ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีในหน้าที่การงานใหม่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำล
ป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ****ด้วยรักและผูกพัน****

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ม.11 บ้านห้วยโทก

วันที่ 25 เมษายน 2565 กองช่าง(ช่างไฟฟ้า) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ม.11 บ้านห้วยโทกจำนวน 5 จุด