อบต.ป่าพลู ลงพื้นที่สำรวจ เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุขอรับการช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

วันที่ 20 เม.ย.2565 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ ร่วมกับกองช่าง อบต.ป่าพลู ลงพื้นที่สำรวจ เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุขอรับการช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จำนวน 2 ราย 1.นายวิมล แสนสมปาน อายุ 64 ปี ม.2 ต.ป่าพลู 2.น.ส.สมหวัง สุภาวงศ์ อายุ 74 ปี ม.2 ต.ป่าพลู