พิธีรดน้ำดำหัว ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูตำบลป่าพลู เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.2565

พิธีรดน้ำดำหัว ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูตำบลป่าพลู เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.2565 วันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีนายพันธ์ทวี ปานแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำบุคลากรในสังกัด ร่วมนำน้ำขมิ้นสมป่อย พร้อมของที่ระลึกมาร่วมพิธีฯ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือ ขอขมาลาโทษ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น (ปีใหม่เมือง) ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด