องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เข้ากราบนมัสการรดน้ำดำหัว และขอพร เนื่องใน ประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี พ.ศ.2565

ในวันที่ 19 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู โดย นายมีแก้วนุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมคณะเข้ากราบนมัสการรดน้ำดำหัว พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระครูวิบูลเจติยาทร เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง และขอพรจาก นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง และ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องใน ประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี พ.ศ.2565