กิจกรรมฝึกอบรมในโครงการ การปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน(EMR)

งานกู้ชีพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการ การปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน(EMR) ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน