ออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ (พอสว.)ประจำปี 2563

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการลงพื้นที่ออกหน่วยบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่(พอสว.) ประจำปี 2563  ณ บ้านวังหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน