ประเพณีแห่แค่หลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูร่วมกับกลุมสตรีในตำบลป่าพลูร่วมกิจกรมตามโครงการ ประเพณีแห่แค่หลวงประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน