กิจกรรมประชุมกลุ่มสตีเพื่อเรียมดำเนินการต้อนรับคณะกฐินสามัคคีฯ

กลุ่มสตรีตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมด้านการต้อนรับคณะที่จะเดินทางมาร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563