กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำโดยนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยพนักงาน/เจ้าหน้าที่ฯร่วมกับจิตอาสาผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อ่างเก็บบ้านห้วยโทก ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน