กิจกรรมตามโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่น ประจำปี 2563 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าพลูร่วมกิจกรรมตามโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่น ประจำปี 2563 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

การลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำงวดเดือน กันยายน 2563 โดยได้ให้บริการประชาชน ทั้ง 14 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลป่าพลู

วันที่10 กันยายน2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำโดย นายจเรศักดิ์ คำวินิจ รองนายก อบต.ป่าพลู พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำงวดเดือน กันยายน 2563 โดยได้ให้บริการประชาชน ทั้ง 14 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลป่าพลู