โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ร่วมกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของแม่และเด็ก ณ โรงเรียนบ้านวังหลวง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน