ประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินจัดประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีนายสุวิทย์ หวันฮ้อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร นายเจเรศักดิ์ คำวินิจ และ นายสะอาจ เกตุวงศ์ รองนายก อบต.ป่าพลู (ผู้แทนนายกมีแก้ว นุผาเลา นายก อบต.ป่าพลู )พร้อมคณะ,หัวหน้าส่วนราชการ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูทั้ง 14 หมู่บ้าน โดยได้ดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน