องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ต.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน


ข่าวประชาสัมพันธ์กา…
 

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

เนื้อหาและรายละเอียดของข่าว
Page 1 / 16
Topic Title
Last Post
Views
Posts

Page 1 / 16

พิธีเจริญพระพุทธมนต์-ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นายมีแก้ว นุผาเลา พร้อมด้วยผู้นำชุมชนตำบลป่าพลู ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์-ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้แทนจากสำนักงาน ปปช.จังหวัดลำพูน คุณดรุณี สมบูรณ์โสด เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการและคุณพันธ์ทวี ปานแก้ว ปลัด อบต.ป่าพลู โดยท่านวิทยากรทั้งสองท่านได้มาบรรยายให้ความรู้เรื่องรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยใช้หลักธรรมาภิบาลรวมถึงการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนี้ยังให้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ณ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่7 ตำบลป่าพลู

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ป่าพลู นำโดย นายชาญณรงค์ วงศ์จันทร์ติ๊บ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขฯ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ณ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการเพื่อใช้ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 งานจัดเก็บรายได้สังกัดกองคลัง องค์การบริหารสา่วนตำบลป่าพลู นำโดยผู้อำนวยการกองคลัง นายเปรม เปรมชัยฤทธิ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการเพื่อใช้ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยได้ดำเนินการลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าว 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ยี่ซิง ไมนิ่ง จำกัด และ บริษัท ศิลาสามยอดจำกัด