องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ต.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน


ข่าวประชาสัมพันธ์กา…
 

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

เนื้อหาและรายละเอียดของข่าว
Page 1 / 16
Topic Title
Last Post
Views
Posts

manager
By manager
3 สัปดาห์ ago
9
1

Page 1 / 16

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากลมพายุ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าพลู ว่าเกิดเหตุลมพายุรุนแรงพัดหลังคาบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เสียหาย ทางเจ้าหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำโดย นางดารุณี ใจพรม หัวหน้าสำนักงานปลัดพร้อมกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหาย จากการลงพื้นที่สำรวจดังกล่าวทราบว่าหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ได้แก่ ประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านห้วยแทง ,หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโทก และหมู่ที่ 12 บ้านเกาะทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อย

ในวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้เดินทางเข้าร่วมงานพุทธาพิเสก เทพสี่หูห้าตา (รุ่นแรก) ณ วัดห้วยแทงโพธิญาณ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ในวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้เดินทางเข้าร่วมงานพุทธาพิเสก เทพสี่หูห้าตา (รุ่นแรก) ณ วัดห้วยแทงโพธิญาณ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน