องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากเหตุลมพายุพัดหลังคาบ้านปลิว

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำโดย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นายพันธ์ทวี ปานแก้ว และหัวหน้าสำนักปลัด นางดารุณี ใจพรม พร้อมด้วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการช่วยเหลือ มอบกระเบื้องลอนคู่ และสังกะสี ให้กับประชาชนในตำบลป่าพลูที่ได้รับความเสียหายจากเหตุลมพายุรุนแรงที่พัดหลังคาบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าพลู ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา