เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินการ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว และจัดสถานที่ลงนามถวายพรพร บริเวณด้านหน้าทางเข้าของสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้รับแจ้งจากประชาชนหมู่11 ตำพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ว่าไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้านขัดข้อง ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งสิ้น8จุด 🙏🙏🙏ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู🙏🙏🙏

ขอขอบพระคุณบริษัทศิลาสามยอด จำกัดที่ให้การอนุเคราห์เครื่องปรับอากาศ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู รับมอบเครื่องปรับอากาศจากบริษัทศิลาสามยอด จำกัด เพื่อนำมาติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดสถานที่การเรียนการสอน รองรับการเปิดเรียนของเด็กในตำบลป่าพลูเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพ ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอขอบพระคุณทางบริษัทศิลาสามยอดเป็นอย่างสูงที่ให้การอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องปรับอากาศให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากเหตุลมพายุพัดหลังคาบ้านปลิว

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำโดย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นายพันธ์ทวี ปานแก้ว และหัวหน้าสำนักปลัด นางดารุณี ใจพรม พร้อมด้วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการช่วยเหลือ มอบกระเบื้องลอนคู่ และสังกะสี ให้กับประชาชนในตำบลป่าพลูที่ได้รับความเสียหายจากเหตุลมพายุรุนแรงที่พัดหลังคาบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าพลู ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู มอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
บ้านห้วยหละ จำนวน 430 ชิ้น
บ้านทุ่งม่าน จำนวน 520 ชิ้น
บ้านห้วยแทง จำนวน 460 ชิ้น
บ้านดอยโตน จำนวน 350 ชิ้น
บ้านห้วยโทก จำนวน 480 ชิ้น
บ้านเกาะทุ่งม่าน จำนวน 260 ชิ้น
บ้านใหม่พัฒนา จำนวน 390 ชิ้น
และบ้านใหม่ศรีบุญเรือง จำนวน 450 ชิ้น
เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านได้ออกไปแจกจ่ายให้ประชาชนในหมู่บ้านต่อไป สำหรับหมู่บ้านอื่นๆ จะทยอยแจกต่อไป