Elementor #1190

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00น. นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกับอำเภอบ้านโฮ่ง หน่วยงานราชการ ตำรวจ คณะเหล่ากาชาดอำเภอบ้านโฮ่ง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่และประชาชนอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนายบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ ) ณ หอประชุมอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ประจำปีพุทธศักราช 2562 และเวลา 10.00น. ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 สปร. “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนายบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ ) พร้อมด้วยจิตอาสา ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล และชาวบ้านตำบลป่าพลู ณ ฝายแม่ละแก๊ะ บ้านเกาะทุ่งม่าน หมู่12 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธี