Elementor #1182

วัน อังคาร ที่ 3 และ วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมพนักงาน ได้ลงพื้นที่จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ ได้พบปะพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ตำบลป่าพลู พร้อมสอบถามความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน