กิจกรรม อุ้ยสอนหลาน (กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าพลู)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการตามกิจกรรม อุ้ยสอนหลาน โดยกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าพลู ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการ เรียนรู้การทำขนมจีนน้ำเงี้ยวจากยายจันทร์ วงศ์จันทร์ติ๊บ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 13 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ทำให้กลุ่มเยาวชนมีความรู้และสามารถพัฒนาทักษะเพื่อประกอบเป็นอาชีพเสริมได้