ในวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้เดินทางเข้าร่วมงานพุทธาพิเสก เทพสี่หูห้าตา (รุ่นแรก) ณ วัดห้วยแทงโพธิญาณ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ในวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้เดินทางเข้าร่วมงานพุทธาพิเสก เทพสี่หูห้าตา (รุ่นแรก) ณ วัดห้วยแทงโพธิญาณ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน