โครงการ อบต.สีขาว ประจำปี 2562

วันที่ 3 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการตามโครงการ อบต.สีขาว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกับ รพสต.บ้านห้วยหละ ได้กำหนดจัดกิจกรรมตรวจปัสสาวะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลฯล จำนวน 48 ราย ณ อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ผลปรากฎว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกายของผู้รับการตรวจ