โครงการ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรามตามโครงการ แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 นำโดย นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เพื่อร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษาและวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา ณ วัดทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน