โครงการ การจัดกิจกรรม 5 ส.

23 มีนาคม 2562 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ การจัดกิจกรรม 5 ส.โดยมีนายพันธ์ทวี ปานแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู