โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ณ บ้านแม่หาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน