โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านป่าพลู ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน