โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ณ ศาลาเอกนกประสงค์บ้านแม่ลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน