โครงการพ่นหมอกควันป้องกัรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกประจำปี 2563

ในเดือน พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ป่าพลู ได้ดำเนินการตามโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ประจำปี 2563 ช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงมิถุนายน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออก พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชน ทุกหลังคา ช่วยกันดูแลบ้าน ดูแลตัว และอย่าลืมใส่ทรายอะเบทหรือทรายเคมี กำจัดยุงลาย ลงในภาชนะที่มีน้ำขังกันด้วยนะคะ