โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ ประจำปี 2563

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้รับรายงานพบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา ม.6 บ้านแม่หาด ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่สำรวจและดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควัน ในพื้นที่เสี่ยงบริเวณโดยรอบ