โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู มอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
บ้านห้วยหละ จำนวน 430 ชิ้น
บ้านทุ่งม่าน จำนวน 520 ชิ้น
บ้านห้วยแทง จำนวน 460 ชิ้น
บ้านดอยโตน จำนวน 350 ชิ้น
บ้านห้วยโทก จำนวน 480 ชิ้น
บ้านเกาะทุ่งม่าน จำนวน 260 ชิ้น
บ้านใหม่พัฒนา จำนวน 390 ชิ้น
และบ้านใหม่ศรีบุญเรือง จำนวน 450 ชิ้น
เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านได้ออกไปแจกจ่ายให้ประชาชนในหมู่บ้านต่อไป สำหรับหมู่บ้านอื่นๆ จะทยอยแจกต่อไป