โครงการปรับภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ

วันที่ 8 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามโครงการปรับภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อสม.ฯและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าพลู ร่วมกิจกรรม มีการเก็บขยะบริเวณข้างถนนเริ่มตั้งแต่ถนนทางหลวง หมายเลข 106 หมู่ที่ 12 บ้านเกาะทุ่งม่าน จนถึง ถนนทางหลวง หมายเลข 106 หมู่ที่ 6 บ้านแม่หาด ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน