โครงการฉลาดซื้อ ปลอดภัยห่างไกลโรค

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินตามโครงการฉลาดซื้อ ปลอดภัยห่างไกลโรค ณ ศาลาวัดทุ่งม่าน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน